تمرین شماره ۳ دوره ICDL (مجموعه آفیس)

هنرجویان فایل پیوست را توسط نرم افزار word طراحی نمایید.

نکات:

۱- نوشته‌ها و تصویر داخل عکس اهمیت ندارد.(از متن و تصویر دلخواه استفاده کنید)

۲- در نوشتن مطالب صرفا سعی شود ساختار عکس ( حدود تعداد خطوط، نسبت اندازه‌ها و …) رعایت شود.

 

ارسال نظر